(kontumtv.vn) – Văn phòng HĐND tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kỳ họp Tổng kết HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

HDND

Kỳ họp Tổng kết HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra từ ngày 4/5/2016, tại Hội trường trụ sở HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, tham gia vào các báo cáo: Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khóa X, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và công tác Hội thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh. Kỳ họp cũng tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, gồm Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2016…

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn, bế mạc kỳ họp Tổng kết HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *