(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương, trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum) lần thứ nhất.

DU AN “HO TRO QUAN TRI DIA PHUONG, TRACH NHIEM GIAI TRINH, DAP UNG DUOC TAI TINH KON TUM”

Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị. Tham dự có bà Krista Verstralen – Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo dự án; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có dự án gồm huyện Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum.

Dự án được thực hiện từ ngày 10/11/2016 – 30/06/2019, đây là dự án nhằm tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, qua đó thúc đẩy hiệu quả điều hành, thực thi chính sách và quản lý nhà nước ở địa phương theo hướng minh bạch, trách nhiệm và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Kon Tum.

Tại buổi họp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai Dự án thời gian qua. Đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ tại các tỉnh Kon Tum, Nghệ An, Hà Tĩnh là những địa phương được chọn triển khai dự án. Các thành viên dự họp cũng đã thảo luận về các nội dung cần triển khai thực hiện và giám sát Dự án trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là thảo luận về Sổ tay vận hành Dự án và Kế hoạch hoạt động Dự án năm 2017, dự kiến ngân sách năm 2018 và năm 2019.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đã nhấn mạnh, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, Dự án RALG Kon Tum – với tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Vương Quốc Bỉ cho tỉnh Kon Tum 01 triệu EURO là sự hỗ trợ lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp tỉnh Kon Tum tiếp tục thúc đẩy hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án RALG Kon Tum. Đặc biệt là sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia thuộc Cơ quan Phát triển Bỉ đối với tỉnh Kon Tum trong việc tư vấn, xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Ban Quản lý Dự án cần đẩy mạnh triển khai các hoạt động Dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao để Dự án được hoàn thành trước tiến độ.

Hoàng Lợi  – Thanh Thái 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *