(kontumtv.vn) – Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum trong năm 2016 đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên những kết quả đạt được chưa tương xứng với nhu cầu đề ra. Chính vì vậy, tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa  đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm  cải thiện, nâng cao các chỉ số này trong thời gian đến.

HOP DANH GIA TINH HINH THUC HIEN CAC GIAI PHAP NHAM CAI THIEN CAC CHI SO PAR INDEX, PAPI, PCI

Cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI diễn ra vào chiều 24/11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Năm 2016, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực; công tác kiểm tra cải cách hành chính được chú trọng, nhờ đó các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh Kon Tum năm 2016 đã có sự cải thiện. Chỉ số PAR INDEX xếp hạng 58/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2015; lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy đạt kết quả đáng kể và được chấm điểm tối đa 6,5 điểm. Chỉ số CPI có 04/10 chỉ số thành phần tăng bậc so với năm 2015, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành trên cả nước, nằm trong nhóm xếp hạng trung bình. So với 5 tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum đứng thứ 4. Chỉ số PAPI xếp hạng thứ 46/63 tỉnh, thành; từ nhóm địa phương có kết quả chỉ số PAPI thấp nhất trong các năm 2013, 2014, 2015 lên nhóm các địa phương đạt kết quả trung bình thấp năm 2016. Việc thực hiện cải thiện trách nhiệm giải trình với người dân đạt được hiệu quả lớn, được người dân đánh giá cao và xếp hạng 12/63 tỉnh, thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Đó là chưa tạo được sự chuyển biến đột phá nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính; việc kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công của tỉnh bị đánh giá thuộc nhóm thấp nhất trong cả nước; các lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong những năm qua hầu như không có sự tiến bộ, cải thiện; một số sở ngành được giao phụ trách các lĩnh vực liên quan chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính sáng tạo trong tham mưu UBND tỉnh các mô hình, cách làm mới…

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, các đại biểu dự họp đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo các sở ngành, địa phương phải chú trọng triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp một đồng bộ, chặt chẽ; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ; lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI với các dự án, đề án, nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đối với các nội dung, lĩnh vực có liên quan. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị liên quan trong thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI của tỉnh đến năm 2020.

Thanh Tùng – Xuân Công

                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *