(kontumtv.vn) – Từ ngày 11 – 12/12, HĐND huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XIV,  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

KY HOP THU 9 HDND HUYEN DAK GLEI KHOA XIV, NHIEM KY 2016 - 2021

Trong năm 2019, về kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước thực hiện được 1.566 tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng năm 2018 lên trên 28 triệu đồng năm 2019. Về tín dụng, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn huyện khá ổn định, nguồn vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 14.000 ha, vượt hơn 1% kế hoạch; tổng đàn gia súc hơn 24.000 con. Về xây dựng nông thôn mới, tính đến nay bình quân đạt được 10,5 tiêu chí/xã, phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Đăk Pék đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững.

           Năm 2020, huyện phấn đấu đạt giá trị sản xuất khoảng 1.800 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên 32 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người lên 34 triệu đồng/năm, phấn đấu có thêm 01 xã đạt nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ, du lịch; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính,; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

CTV  A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *