(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh thực hiện 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh và 6 lĩnh vực đột phá về phát triển kinh tế của huyện, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên người và gia súc, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý các tồn tại liên quan đến  các công trình bến xe, công viên trên địa bàn là những nhiệm vụ trọng tâm được kỳ họp HĐND huyện Đăk Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

HDND HUYEN DAK HA KHOA V, NHIEM KY 2016 - 2021 HOP LAN THU VIII

Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất theo giá hiện hành của huyện Đăk Hà ước thực hiện 1.047 tỉ đồng, đạt trên 20 % kế hoạch năm và tăng hơn 5 % so với cùng kỳ năm 2018. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chuyển biến tích cực. Việc triển khai dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng cánh đồng lớn triển khai đúng kế hoạch, tạo thuận lợi cho huyện trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tính đến ngày 30/6/2019  đạt gần trên 274 tỉ đồng, đạt trên  50% so với dự toán huyện giao. Đến nay, huyện có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; có 13 hợp tác xã, 33 trang trại, 71 tổ hợp tác, 340 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 2.350 cơ sở hoạt động thương mại dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa xã hội, cải cách hành chính, tín dụng ưu đãi và trật tự an toàn xã hội có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà còn gặp không ít khó khăn như tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, dịch tả lợn Châu Phi; tỉ lệ chuyên cần trong học sinh ở một số xã còn thấp, vẫn còn hoạt động tín dụng đen và vi phạm pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân còn chậm. Đây là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục tại kỳ họp.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Đăk Hà đề ra nhiệm vụ tăng cường giám sát xây dựng cơ bản, lĩnh vực đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khai thác quý đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết tốt chế độ chính sách gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng giảm nghèo cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được kỳ họp HĐND huyện Đăk Hà lần này đề ra.

Kỳ họp HĐND huyện Đăk Hà lần thứ VIII, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong ngày 3 và ngày 4/7/2019.

 Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *