(kontumtv.vn) – Ngày 12/12, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Hải.

HDND HUYEN DAK TO KHAI MAC KY HOP THU 9, KHOA XIII, NHIEM KY 2016 - 2021

Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2019 và triển khai một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2020 được lãnh đạo UBND huyện thông qua tại kỷ họp. Năm 2019, diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 7.000 ha, vượt 2% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2019 hơn 360 tỷ đồng, vượt hơn 18%  dự toán tỉnh, huyện giao; tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 300 tỷ đồng đạt trên 96%  dự toán tỉnh, huyện giao. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, đạt được kết quả đáng khích lệ; quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới được huyện và các xã triển khai tích cực, đến nay, huyện Đăk Tô có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt 12/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 7 đến 10 tiêu chí.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận và tham gia ý kiến vào những nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện của năm 2020 và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. 

CTV Thanh Huyền – Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *