(kontumtv.vn) – HĐND huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kỳ họp đã tập trung xem xét, thông qua nhiều nội dung báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện.

HDND HUYEN KON PLONG

6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Kon Plông ước thực hiện 410 tỷ đồng. Một số diện tích cây trồng vụ mùa thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, lúa nước đã gieo cấy 3.125 ha (đạt 100,4% kế hoạch), mỳ 1.755 ha (đạt 100,2%). So với cùng kỳ năm trước, rau hoa xứ lạnh đã triển khai trồng 85 ha, tăng 35 ha; cây dược liệu trồng 26 ha, tăng 15 ha. Đặc biệt UBND huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng đàn gia súc hiện có 32.500 con, đạt 97% kế hoạch. Các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, quản lý tài nguyên, thương mại, dịch vụ du lịch góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm hơn 146 tỷ đồng, đạt 55,4% dự toán. Các nguồn vốn vay giải ngân hơn 106 tỷ đồng. Toàn huyện hiện thu hút 93 dự án đăng ký và triển khai thực hiện đầu tư.

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Kon Plông thông qua 4 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; về nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và chỉ tiêu sản xuất vụ đông xuân 2017- 2018.

  CTV Trung Kiên – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *