(kontumtv.vn) – Trong hai ngày 17-18/12, HĐND huyện Kon Rẫy đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 11, khóa XIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Kon Rẫy
Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Kon Rẫy

Trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Kon Rẫy đạt 16,5%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi có bước chuyển biến tích cực; diện tích gieo trồng vụ đông xuân và vụ mùa vượt kế hoạch đề ra. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2016, huyện Kon Rẫy tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giao đoạn 2016 -2020; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

          CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *