(kontumtv.vn) – HĐND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

KON RAY

6 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội huyện Kon Rẫy cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn huyện gieo trồng được 700 ha cây trồng vụ đông xuân, đạt 96% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng diện tích gieo trồng hàng năm vụ mùa đã gieo trồng hơn 4.800 ha, đạt 95% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.  Công tác chống hạn, chống phá rừng, phòng cháy chữa cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép được chú trọng đẩy mạnh và thực hiện tốt; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai đúng quy định. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển. Công tác an sinh xã hội được quan tâm kịp thời. Đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng – an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *