(kontumtv.vn) – Sáng 13/12, HĐND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021. 

HDND HUYEN KON RAY TO CHUC KY HOP THU 7, KHOA XIV

Trong năm 2018, huyện Kon Rẫy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội,  an ninh – quốc phòng. Tổng giá trị sản xuất ước 1.058 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22,5 triệu đồng năm 2017 lên 24,5 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 240 tỷ đồng, đạt 109%. Diện tích gieo trồng đã thực hiện 10.620 ha, đạt 101,5% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giáo dục, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được quan tâm; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trẻ em được tăng cường; quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt kết quả đạt tốt.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, huyện Kon Rẫy tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *