(kontumtv.vn) – Sáng 4/7, HĐND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017- 2021.

KY HOP LAN THU 8, HDND HUYEN KON RAY KHOA XIV

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 17,9%so với cùng kỳ. Huyện đã chú trọng công tác khắc phục các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới. Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển đáng kể đã góp phần tăng trưởng kinh tế hộ, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 02 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, có sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Thực hiện đảm bảo các chính sách xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh ngày được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2019, huyện Kon Rẫy tập trung xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *