(kontumtv.vn) – Sáng 11/12, HĐND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

KY HOP LAN THU 9 HDND HUYEN KON RAY, KHOA XIV

Trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch, tăng 185 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 24 triệu đồng năm 2018 lên gần 27 triệu đồng trong năm nay. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện trên 11.000 ha, vượt 2% kế hoạch, tăng 1.000 ha so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nhất là vùng nông thôn có nhiều đổi thay; công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi được triển khai có hiệu quả… Đến nay, huyện có 02 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, có sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; huyện đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư, chất lượng khám, chữa bệnh ngày được cải thiện, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Năm 2020, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất khoảng 1.380 tỷ đồng; thu ngân sách địa bàn 49 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/năm; phấn đấu 01 xã nông thôn mới nâng cao là Tân Lập, 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 3, xã Tân Lập. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số; quan tâm chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *