(kontumtv.vn) – Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức kỳ họp lần thứ bảy, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

KY HOP THU BAY HOI DONG NHAN DAN HUYEN NGOC HOI, KHOA VI, NHIEM KY 2016 - 2021

Trong năm 2018, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành và toàn dân, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước 6.217 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước thực hiện 6.880 ha, đạt 101,5% kế hoạch. Diện tích cây lâu năm ước 11.620 ha, đạt 101,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước 639 tỉ đồng, đạt 114% dự toán tỉnh giao; tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao các đơn vị hơn 106 tỉ đồng, ước thực hiện giải ngân cả năm đạt 95% kế hoạch giao. Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm thực hiện. Đến nay huyện đã có 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2018 xã Bờ Y đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2018 tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện dự kiến giảm còn gần 1.000 hộ, chiếm tỷ lệ 6%…

                                                              CTV Tuyết Mai – Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *