(kontumtv.vn) – Sáng 17/12, Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế – xã hội của huyện và đời sống nhân dân, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm, của cả hệ thống chính trị, huyện Ngọc Hồi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.510 tỷ đồng, bằng 96,2% so với kế hoạch và vượt 12% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán giao với tổng thu ước đạt gần 305 tỷ đồng, đạt 103% dự toán tỉnh giao, vượt 0,3% dự toán huyện giao.

KHAI MAC KY HOP THU 9 HOI DONG NHAN DAN HUYEN NGOC HOI KHOA VI

Trong năm 2019, huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”, nhất là đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 7.000 ha, vượt 1% kế hoạch và bằng 99% so với cùng năm trước. Diện tích cây lâu năm đạt gần 12.000 ha, vượt 0,2% kế hoạch.

Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian qua đã được quan tâm, hiện có 140 doanh nghiệp đang hoạt động trên các lĩnh vực. Các chính sách cho người có công, người nghèo, gia đình khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn khoảng 5%, giảm 0,92% so với cuối năm 2018. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện có hiệu quả. Cải cách hành chính được chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại được duy trì và mở rộng…

Diễn ra trong 2 ngày, 17-18/12, kỳ họp sẽ giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu; đồng thời bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kỳ họp cũng sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước  năm 2020; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về quyết toán kinh phí năm 2019, dự toán thu chi của HĐND huyện năm 2020.

                                                              CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *