(kontumtv.vn) – Ngày 19/12, HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba.

KHAI MAC KY HOP THU 7 HDND THANH PHO KON TUM KHOA XI, NHIEM KY 2016- 2021

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu được nghe các báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2019; dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu gắn với tích tụ đất đai trên địa bàn thành phố giai đoạn 20180 2020, định hướng đến năm 2025 và một số tờ trình, dự thảo quan trọng khác.

Nhìn chung trong năm 2018, kinh tế – xã hội  của thành phố có bước phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Thu ngân sách địa phương ước đạt gần  750 tỷ đồng,  vượt 23% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt gần 740 tỷ đồng. Việc đầu tư phát triển, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự đô thị đạt  nhiều kết quả tích cực. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông, lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm đúng mức. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; chất lượng giáo dục được nâng lên; hạ tầng về y tế được đầu tư, đáp ứng tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chính sách xã hội và công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2019, thành phố Kon Tum phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.590 tỷ đồng; xây dựng xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đăk Cấm cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 1% tỉ lệ hộ nghèo; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; phấn đấu có 36/ 70 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 19/ 21 xã phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã; tỉ lệ hộ ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%…

Các đại biểu  tiến hành thảo luận về các vấn đề cử tri quan tâm; chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo các ban, ngành liên quan. Kỳ họp kết thúc vào ngày 20/ 12/2018.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *