(kontumtv.vn) – Chiều ngày 04/04, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về nội dung hướng dẫn và công tác chuẩn bị triển khai nội dung thông tin truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Dự Hội nghị, đại biểu tập trung nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với 04 dự thảo báo cáo, gồm dự thảo quy định chi tiết tiêu chí thông tin, truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin, truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; dự thảo thông tư hướng dẫn Tiểu Dự án Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; báo cáo về thực hiện nội dung thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đối với việc thực hiện nội dung thông tin, truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng tài liệu cũng như nền tảng công nghệ để tiến hành bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông; trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các huyện tổ chức triển khai trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, không trùng lặp và không lãng phí ngân sách nhà nước./.

Thu Trang – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *