(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức quán triệt các văn bản luật về xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho gần 130 cán bộ, công chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tham gia hội nghị, các học viên được cập nhật kiến thức, nội dung mới của Nghị định số 120 ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; nội dung cơ bản của Nghị định 118 ngày 23/12/2021 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; giới thiệu một số nội dung về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Minh Thái

                                    Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *