(kontumtv.vn) – Chiều 26/2, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Nguyễn Trung Hải chủ trì Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung liên quan đến quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu theo 3 bước, gồm ban lãnh đạo họp để dự kiến người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri, Ban lãnh đạo tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

 Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu theo 3 bước, gồm ban lãnh đạo họp dự kiến người ứng cử đại biểu HĐND; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Việc giới thiệu người của thôn, tổ dân phố để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 1186/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quy định, hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND và biên bản hội nghị phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 14/3/2021.

Nguyễn Thu – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *