Kiểm tra các công trình phòng chống bão lũ
Kiểm tra các công trình phòng chống bão lũ

(kontumtv.vn) – Trước tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, cũng như rút kinh nghiệm qua những cơn mưa lớn vừa qua, UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum) tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện chủ động triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Chủ động sử dụng ngân sách của cấp mình để khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, nhằm sớm ổn định cuộc sống nhân dân. Khẩn trương tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, kiểm kê vật tư, trang thiết bị dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai ở từng địa bàn, kịp thời có phương án phòng bị cho phù hợp, sẵn sàng phục vụ tốt cho công tác cứu hộ, cứu nạn; trọng tâm là thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Đặc biệt là phải xây dựng được phương án huy động lực lượng tại chỗ và vật tư, phương tiện tại chỗ để tiến hành cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *