Hội nghị lấy ý kiến cử tri
Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei chốt 75 đơn vị bầu cử trong toàn huyện

(kontumtv.vn) – Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất danh sách 60 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 30 đại biểu; cấp xã có 598 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 299 đại biểu. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các cấp, ngành, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi.

Các địa phương đang tập trung tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ủy ban bầu cử huyện đã chốt số đơn vị bầu cử là 75 đơn vị. Các xã, thị trấn đã tiến hành thành lập 93 tổ bầu cử, với 1096 thành viên. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *