Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015, UBND huyện Đăk Glei đã tập trung nguồn vốn của Chương trình và lồng ghép, huy động từ các nguồn vốn khác để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào hỗ trợ phát triển diện tích cao su tiểu điền, cà phê xứ lạnh, chăn nuôi heo rừng, nuôi bò cái sinh sản… Qua đó, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, giảm nghèo ở vùng nông thôn. Ngoài các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn nông thôn, UBND huyện đã chỉ đạo ưu tiên tập trung nguồn lực của địa phương, lồng ghép các chương trình, dự án như Chương trình 135; Chương trình xã đặc biệt khó khăn, Chương trình 160 để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng trong giai đoạn 2011-2015, với tổng kinh phí hơn 620 tỷ đồng.

Sau 5 năm triển khai Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn và chất lượng đời sống người dân nông thôn trên địa bàn huyện Đăk Glei từng bước có sự chuyển biến tích cực. Đến nay có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí là Đăk Môn, Đăk Kroong, Đăk Pék; 8 xã đạt từ 4 đến 5 tiêu chí.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *