Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc
Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc

(kontumtv.vn) – Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Thông qua cuộc vận động, phong trào xây dựng Quỹ Vì người nghèo được nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đầu năm đến nay đã vận động được gần 90 triệu đồng. Thông qua Quỹ Vì người nghèo của Mặt trận tỉnh, đã hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 12 xã, thị trấn, với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, từ cuộc vận động, người dân đã đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, mạnh dạn vay vốn và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, như cây cao su, cà phê, bời lời; góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống. Huyện Đăk Glei hiện có 56/112 khu dân cư đạt thôn, làng văn hóa; hơn 5.900 hộ đạt gia đình văn hóa và 1.390 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *