Hộ nghèo được hỗ trợ trồng cao su tiểu điền
Hộ nghèo được hỗ trợ trồng cây công nghiệp

(kontumtv.vn) – Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo ban hành theo Quyết định 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đăk Glei (Kon Tum) có 4.766 hộ nghèo, chiếm hơn 42%; 1.123 hộ cận nghèo, chiếm hơn 10% tổng số hộ. Tong đó 4.712 hộ nghèo, 1.100 hộ cận nghèo là người DTTS.

Theo đó mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là: Y tế, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin… Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là cơ sở quan trọng để huyện Đăk Glei xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Trong thời gian đến, huyện xác định tiếp tục lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước dành cho hộ nghèo; tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo bền vững; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 4% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *