(kontumtv.vn) – Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt của các cấp, ngành trong huyện, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Đăk Glei (Kon Tum) có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2016. Huyện đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017.

Nhờ tập trung chỉ đạo, tận dụng triệt để các quỹ đất để đưa vào sản xuất, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi một số diện tích đông xuân thiếu nước sang trồng các loại cây hoa màu, nhất là cây họ đậu, ngô, cây dược liệu, trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Glei có nhiều chuyển biến, nhất là về diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch. Tại thị trấn Đăk Glei, tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt trên 106% kế hoạch, trong đó diện tích lúa 135 ha, ngô 114 ha, sắn hơn 270 ha và rau đậu các loại 11 ha.

Ra quân xây dựng nông thôn mới
Ra quân xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Đăk Glei đã chú trọng phát triển các ngành nghề, dịch vụ, đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Nhờ có sự tập trung chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Glei được cải thiện đáng kể. Tổng giá trị sản xuất tính theo giá cố định 2010 đạt trên 1.585 tỷ đồng, tăng 10,18% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng khá, đạt gần 48% kế hoạch; thương mại – dịch vụ đạt gần 44% kế hoạch năm. Ông A Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei cho biết: “Đối với lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, hầu như các chỉ tiêu đưa ra đều đạt 80% trở lên. Thứ hai là về lĩnh vực thu ngân sách, hiện nay chúng tôi đã thu đạt được 9/21 tỷ đồng, đạt gần 50%”.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Đăk Glei đang tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2017, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Ông A Phương nói: “Huyện đã chỉ đạo ngành Thuế phối hợp với các doanh nghiệp, các xã, thị trấn để tìm giải pháp đẩy mạnh nguồn thu. Đặc biệt là các nguồn thu về tài nguyên khoáng sản, về đất đai như thuế đất, thuế nhà ở thì chúng tôi cũng kiếm nguồn thu đó là chủ yếu và cái ngành dịch vụ thì chúng tôi tập trung đặc biệt là thuế giá trị gia tăng để làm sao người dân chấp hành nộp thuế, tránh trường hợp thất thu”.

Đặc biệt hiện nay, huyện Đăk Glei đang tập trung xây dựng Đề án phát triển các loại cây dược liệu; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh trên địa bàn để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

                                                                                       Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *