(kontumtv.vn) –  Những năm qua, huyện Đăk Glei (Kon Tum) luôn xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt, do đó công tác cải cách hành chính được huyện tập trung thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, năng lực và chỉ số cải cách của huyện từng bước được nâng lên.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Qua triển khai, bước đầu chất lượng dịch vụ công của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện được nâng lên; thái độ phục vụ, năng lực của cán bộ, công chức được đổi mới và nâng cao. Đến nay hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu sử dụng của cán bộ công chức, viên chức. Tất cả 12 xã, thị trấn đã triển khai quản lý văn bản và điều hành PAPI. Đầu năm 2018, UBND huyện đã đưa 100% thủ tục cấp huyện vào thực hiện cơ chế một cửa cấp huyện, 100% thủ tục cấp xã thực hiện cấp xã, thị trấn; tiếp tục áp dụng hệ thống bộ tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008.

Đến nay, huyện đã triển khai, áp dụng tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và tại hai đơn vị UBND xã Đăk Kroong và UBND thị trấn Đăk Glei hệ thống một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ngày càng được các cấp lãnh đạo quan tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Công tác quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ngày càng được nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức, góp phần công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước .

                                                                                                         CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *