(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng tiêu biểu năm 2019.

DakGlei Hoi nghi gap mat gia lang tieu bieu nam 2019

Huyện ĐăkGlei có 112 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được chính quyền công nhận. Những năm qua, các già làng, người có uy tín đã phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc tham gia thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên  vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng đạt hiệu quả cao; giải quyết các mâu thuẩn, xích mích trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an ninh trên địa bàn.

Để động viên tinh thần các già làng, người có uy tín, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên thăm hỏi và thực hiện tốt các chính sách dân tộc đối với họ.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 35 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều việc làm tốt, tích cực, thiết thực vì lợi ích chung, vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.     

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *