(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã giải ngân hơn 13 tỷ đồng vốn Chương trình 135 giai đoạn III (2011 – 2015).

Xây dựng đường giao thông từ nguồn vốn Chương trình135 giai đoạn III
Xây dựng đường giao thông từ nguồn vốn Chương trình135 giai đoạn III

Trong đó, Ban Quản lý Dự án 135 huyện đã hổ trợ các loại giống cây trồng, các công cụ, dụng cụ sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 12 xã và thị trấn, với tổng số vốn hơn 3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Song song với đó, nhiều công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn đã kịp thời hoàn thành, tạo điều kiên thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa dễ dàng. Trong giai đoạn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III, huyện đã giải ngân với  số vốn gần 10 tỷ đồng để xây dựng 12 công trình hạ tầng nông thôn. Thông qua việc hỗ trợ và đầu tư đã có tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

                                                                                    Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *