Cây và phê xứ lạnh phát triern tốt ở Đak Glei
Cây và phê xứ lạnh phát triển tốt ở Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Trong năm 2015, bên cạnh việc tập trung vận động nhân dân chăm sóc diện tích các loại cây công nghiệp trồng từ các năm trước, huyện Đăk Glei quan tâm lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ của Nhà nước để hỗ trợ nhân dân trồng mới 58 ha cao su theo Đề án phát triển cao su tiểu điền của tỉnh và gần 120 ha cà phê (trong đó thực hiện theo Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh hơn 90 ha, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai tại xã Đăk Man 10 ha, huyện hỗ trợ đối tượng thoát nghèo 10 ha và hỗ trợ theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ gần 6 ha). Nâng tổng số diện tích cây cao su trên địa bàn toàn huyện lên 1.570 ha, cây cà phê hơn 1.150 ha.

Diện tích các loại cây công nghiệp sinh trưởng và phát triển tốt đã tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt là góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *