(kontumtv.vn) – Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước trong năm 2016. Ngay từ những ngày đầu năm, công tác chuẩn bị bầu cử đã được huyện Đăk Glei (tỉnh Kon tum) quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày  bầu cử diễn ra thành công.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 22/5 tới là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong toàn thể nhân dân, thời gian qua, xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) đã tập trung chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. Đến nay xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách 54 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND xã, để bầu 27 đại biểu. Ông A Hiêng, Chủ tịch UBND xã Đăk Long nói: “Về công tác bầu cử, xã đã ra kế hoạch và  quyết định thành lập ban bầu cử, tổ giúp việc, thành lập tổ phục vụ. Đến thời điểm này, xã đã thành lập các tổ bầu cử  xã gồm có 7 tổ. Mọi công tác chuẩn bị đến giờ phút này cơ bản đã xong. Nội dung tiếp theo xã đang triển khai là lên danh sách cử tri và lấy ý kiến của cử tri nơi đại biểu cư trú”.

Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei đã thống nhất danh sách
Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei đã thành lập xong các tổ bầu cử

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách 60 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện, để bầu 30 đại biểu; cấp xã có 598 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu 299 đại biểu. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý, đại diện cho các cấp, ngành, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi. Ủy ban bầu cử huyện đã chốt số đơn vị bầu cử là 75 đơn vị. Các xã, thị trấn đã tiến hành thành lập 93 tổ bầu cử, với 1.096 thành viên. Ông Đỗ Sum, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã triển khai các bước theo quy định của pháp luật. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập xong các tổ bầu cử gồm 93 tổ bầu cử, đang triển khai bước 4 hiệp thương vòng 2 để lấy ý kiến của cử tri tín nhiệm những vị ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 về chất lượng đạt hơn những nhiệm kỳ trước, đúng theo tiêu chuẩn điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đúng cơ cấu thành phần và đủ tiêu chuẩn”.

Song song với công tác chuẩn bị nhân sự, huyện Đăk Glei còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử đợt này để nhân dân hiểu và nắm vững, trên cơ sở đó lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của Trung ương và địa phương. Ông Đỗ Sum cho biết thêm: “Từ nay đến ngày 22/5, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đúng theo lộ trình đã quy định. Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri đến ngày 12/4 phải xong, và tiếp tục tổ chức hiệp thương lần 3 để chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

Với sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian qua và sự chủ động lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện Đăk Glei sẽ thành công và thật sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng trong toàn thể nhân dân địa bàn.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *