(kontumtv.vn) – Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm qua, UBMTTQVN huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy được tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh.

Là khu dân cư được chọn điểm để ký kết thi đua với các khu dân cư trong Cụm thi đua số 1 của 5 huyện phía Bắc tỉnh, trong năm qua, cán bộ nhân dân thôn Đăk Gô (Đăk Kroong, Đăk Glei) đã có nhiều cố gắng trong việc tăng gia sản xuất, chăm sóc tốt các loại cây trồng, vật nuôi để đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt là đã phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, tích cực vận động các hộ gia đình ăn, ở hợp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư sạch đẹp; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng. Ông A Phất, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Gô nói: “Trong năm vừa qua, rõ nét nhất trong thôn chúng tôi đã vận động toàn dân đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết lương giáo. Về kinh tế, chúng tôi đã đạt được như trồng cà phê, bời lời, cao su. Năm nay thì nói chung dân làm rất tốt, phát triển kinh tế, an ninh chính trị giữ vững, không có gì xảy ra”.

Nhà rông văn hóa thôn
Nhà rông văn hóa thôn

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, sự tham gia tích cực của người dân, trong năm qua, tình hình đời sống và bộ mặt khu dân cư thôn Đăk Gô đã có nhiều thay đổi. Đến nay, trong thôn đã có 88% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tăng hơn 22% so với cuối năm 2016. Nhiều chỉ tiêu đăng ký thi đua đã đạt và vượt kế hoạch. Các bản sắc văn hóa truyền thống cũng như hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư luôn giữ vững. Trong ngày Hội đại đoàn kết toàn dân năm nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân đã được tuyên dương, khen thưởng, mang lại niềm vui lớn cho cán bộ và nhân dân trong thôn.

Đặc biệt, thông qua cuộc vận động, đã huy động được sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, các tiêu chí có sự tham gia của người dân đã có nhiều chuyển biến như xây dựng đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế cải thiện đời sống; cải tạo nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư…Ông A Bích, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei cho biết: “Cuộc vận động này đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Một là đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nhà nước hỗ trợ 40%, còn dân bỏ công, hiến đất mới có được đường nội thôn. Trên địa bàn xã đến nay 6/6 thôn đều có đường nội thôn bê tông hóa”.

Là huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận các cấp, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, trong năm đầu tiên thực hiện sáp nhập, chuyển đổi thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Đăk Glei đã có nhiều chuyển biến. Bà Y Thủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Glei cho biết: “Mặt trận đã tập trung phối hợp với các tổ chức hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung và 47 tiêu chí của cuộc vận động. Người dân đã nhận thức trong việc tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình; tham gia thành lập các nhóm phát triển kinh tế và các khu dân cư kiểu mẫu. Như nhóm trồng sâm dây ở Mường Hoong, Ngọc Linh, nhóm nuôi bò sinh sản trên địa bàn thị trấn, Đăk Pek, đã góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện”.

Đây là những nét mới, những mô hình ban đầu để huyện Đăk Glei tiếp tục phát huy, phát triển nhân rộng trong thời gian tới, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh nội lực trong nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phục vụ lại lợi ích thiết thực cho chính mình.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *