(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

TAP HUAN CONG TAC QUAN LY

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn, các điều tra viên được nghe giới thiệu về công tác quản lý tổng điều tra, các căn cứ pháp lý, hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù; hướng dẫn cập nhật, kiểm tra, nghiệm thu bảng kê hộ; hướng dẫn Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả tổng điều tra dân số năm  2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ nòng cốt của Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *