(kontumtv.vn) – Sáng 6/8, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Đăk Gkei tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2019 cho 40 học viên là cán bộ phụ trách công tác dân tộc, cán bộ bán chuyên trách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

TAP HUAN BOI DUONG KIEN THUC CONG TAC DAN TOC NAM 2019

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được truyền đạt một số nội dung về Đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” và thực trạng bình đẳng giới ở tỉnh Kon Tum; nghe phổ biến Nghị định 05 ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; phổ biến chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020, một số định hướng đến năm 2030; lồng ghép giới thiệu và các kỹ năng tuyên truyền bình đẳng giới vùng DTTS….

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, cán bộ bán chuyên trách các xã, thị trấn trên địa huyện kịp thời cập nhật những kiến thức mới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, từ đó vận dụng vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả công tác dân tộc tại địa phương, đơn vị công tác.

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *