(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Đăk Glei (Kon Tum) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công.

Chi trả chế độ cho các gia đình chính sách
Chi trả chế độ cho các gia đình chính sách

Huyện đã thực hiện chi trả chế độ ưu đãi đầy đủ, kịp thời cho 902 đối tượng, với tổng kinh phí thực hiện hàng năm hơn 26 tỷ đồng; thực hiện trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho trên 130 đối tượng con thương binh, bệnh binh và con liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với kinh phí thực hiện hàng năm trên 430 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến nay, huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 40 hộ làm mới và sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí thực hiện 1 tỷ đồng.

Với những nỗ lực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, hiện nay trên địa bàn huyện không còn gia đình chính sách ở nhà tạm bợ, dột nát, hơn 90% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân cùng địa bàn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *