(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei có hơn 130.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Ngay từ đầu mùa khô 2015 – 2016, UBND huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của người dân tham gia trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngay tại địa phương.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Long quản lý hơn 14.000 ha rừng, chia thành 11 tiểu khu, nằm trên địa bàn xã Đăk Long. Để chủ động trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2015 – 2016, đơn vị đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy, 4 tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy và tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân tham gia tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn địa bàn đơn vị quản lý. Ông Lê Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long, huyện Đăk Glei cho biết: “Đơn vị  đã triển khai xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, phân công các tổ đội trực và có ban trực chỉ huy của ban thường trực vào mùa khô. Cho tới thời điểm này, chúng tôi đã phối hợp với xã, lực lượng biên phòng tuần tra trên các điểm nóng có khả năng xảy ra cháy rừng. Đồng thời tu bổ lại những bảng biểu, bảng cấm lửa, cấm chặt phá rừng. Đến thời điểm này, trên lâm phần của đơn vị chưa xảy ra cháy rừng”.

Kiểm tra công tác PCCCR
Kiểm tra công tác PCCCR

Mùa khô là thời điểm người dân thường chặt phá rừng làm nương rẫy, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để nâng cao nhận thức của bà con trong công tác tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá rừng làm nương rẫy trái phép, nâng cao nhận thức trong việc phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Đinh Xuân Hà, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm Huyện Đăk Glei nói: “Về công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các ban chỉ huy xã và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền ở các thôn, những nơi trọng điểm. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng và phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tuyên truyền trên loa không dây và trên xe lưu động ở các cụm dân cư, đặc biệt là những địa bàn thường xuyên xảy ra cháy rừng”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện Đăk Glei, đến nay trên địa bàn huyện đã củng cố, kiện toàn 12 ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, thị trấn gồm 271 thành viên và 13 tổ đội bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng, gồm 907 thành viên. Bà Y Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei cho biết: “Vào đầu mùa khô, chúng tôi đã kiện toàn lại Ban Phòng cháy, chữa cháy rừng gồm 20 thành viên, với 6 thôn trưởng. Chúng tôi phối hợp với các ngành và tuyên truyền lồng ghép giữa các cuộc họp của thôn, làng để nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng”.

Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, từ đầu mùa khô 2015 – 2016 đến nay trên địa bàn huyện Đăk Glei không xảy ra cháy rừng, chỉ xảy ra 1 đám cháy thực bì dưới tán rừng sản xuất được phát hiện và dập tắt kịp thời. Hiện Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, để mọi người dân nhận thức rõ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng là góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sống.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *