(kontumtv.vn) – Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2018, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã sớm chỉ đạo và triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo và có 1 xã về đích nông thôn mới.

Nông thôn mới huyện Đăk Glei
Nông thôn mới huyện Đăk Glei

Năm 2017, huyện Đăk Glei đạt tổng giá trị sản xuất trên 1.570 tỷ đồng, đạt 99% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 20 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,83% so với năm trước. Thu nhập, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện, bộ mặt nông thôn, nhất là hệ thống đường giao thông đã được đầu tư kiến cố và cứng hóa, tạo động lực để người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, huyện Đăk Glei tập trung dồn sức chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện đề ra. Trong đó, chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục duy trì và phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế như cà phê, cao su, bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng và có lợi thế của huyện như cà phê xứ lạnh, sâm Ngọc Linh; phát huy lợi thế về rừng để phát triển mạnh kinh tế lâm nghiệp, gắn với quản lý bảo vệ rừng. Phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất lên 1.577 tỷ đồng, thu nhập bình quân đến cuối năm đạt 21,7 triệu đồng/năm, tổng thu ngân sách trên 21 tỷ đồng. Tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 6% so với năm 2017, đến cuối năm có 1 xã về đích nông thôn mới.

                       Quang Mẫn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *