(kontumtv.vn) Năm 2015, huyện Đăk Hà đã đầu tư gần 14 tỷ đồng cho Chương trình MTQG về giảm nghèo.

dakha14ty

Trong đó, hơn 11 tỷ đồng đầu tư để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương; xây dựng nhà văn hóa, lớp học mầm non, khu thể thao.Trên 160 triệu đồng để duy tu, sửa chữa các công trình phúc lợi. Triển khai xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí 250 triệu đồng và trên 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ vật tư, cây con giống phục vụ nhu cầu sản xuất cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời, để tăng thu nhập cho người dân, vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân trong vùng DTTS để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm các loại cây trồng.

                 Quang Mạnh  (Đài TT-TH Đăk Hà)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *