(kontumtv.vn) – Nhằm tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, từ vụ đông xuân 2016-2017, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tiến hành chuyển đổi 200 ha diện tích lúa bị khô hạn, thiếu nước sang thâm canh cây sắn.

Thâm canh cây sắn trên diện tích lúa thiếu nước
Thâm canh cây sắn trên diện tích lúa khô hạn

Trong đó, diện tích chuyển đổi tại các xã Đăk Ui, Đăk La, Ngọc Réo, Đăk Hring, Đăk Pxy, Đăk Ngọk, Đăk Long, Ngọc Wang là 185 ha; còn lại 15 ha thuộc diện tích của các công ty TNHH cà phê đóng chân trên địa bàn. Tổng nguồn vốn để thực hiện dự án là trên 9,2 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 100% giống sắn và 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân dân đối ứng 50% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ngày công lao động. Theo đó, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tập trung tuyển chọn các giống sắn mới có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với điều kiện và thời gian trồng trên địa bàn; xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật thâm canh cây sắn.

 Thời điểm này, huyện đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa 2016 để kịp thời xuống giống sắn niên vụ 2016-2017. Huyện đã phối hợp với Nhà máy Tinh bột sắn Tây Nguyên – Đăk Hà để bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân, đồng thời liên kết bảo hộ và hợp đồng từ khâu sản xuất đến thu mua nguyên liệu giữa các hộ dân với nhà máy.

CTV Thu Hương – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *