(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được huyện Đăk Hà (Kon Tum) triển khai đồng bộ, duy trì và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa và một cửa liên thông, đảm bảo nguyên tắc đơn giản, tiết kiệm, công khai, đúng luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Huyện Đăk Hà chú trọng đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn; triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản eOffice, chữ ký số, chứng thư số tại 100% cơ quan chuyên môn từ cấp huyện đến xã, thị trấn. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn và 5/11 xã, thị trấn đã sử dụng chữ ký số trong giao dịch.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *