(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 17, 18/4, Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức quán triệt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

quan triet chuyen de

Hội nghị đã quán triệt, triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt Quy định 132 ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định 126 ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 124, ngày 02/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát MTTQVN, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chương trình số 51, 54, 55, ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy Đăk Hà thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện để vận dụng vào công tác chuyên môn, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống… xây dựng đội ngũ cán bộ nhà nước đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *