(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2018, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, dự án và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

SO KET CONG TAC GIAM NGHEO GIAI DOAN 2016_2020

Để thực hiện đảm bảo công tác giảm nghèo bền vững, huyện đã lồng ghép hiệu quả các chương trình, đề án về giảm nghèo và hỗ trợ hộ nghèo, người DTTS phát triển kinh tế. Trong đó, đã phân bổ trên 32 tỷ 650 triệu đồng nguồn kinh phí thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3 để triển khai 3 tiểu dự án gồm hỗ trợ đầu tư kết câu hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn (kinh phí trên 28 tỷ đồng), Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn (kinh phí hơn 4 tỷ 570 triệu đồng), Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở (kinh phí 54 triệu đồng/năm)…

Qua triển khai thực hiện các đề án, Chương trình Giảm nghèo đã mang lại nhiều kết quả tích cực, nâng mức thu nhập bình quân đạt 38,8 triệu đồng/ người/năm, tăng 2,8 triệu đồng so với năm 2016. Đến nay, huyện Đăk Hà còn 3.368 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20,5%; tổng số hộ cận nghèo là 1.120 hộ, chiếm 6,8% tổng số hộ toàn huyện. Trong đó, hộ nghèo DTTS là 3.443 hộ, chiếm tỷ lệ 94,5% tổng số hộ nghèo. So với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong giai đoạn 2016 – 2018, huyện giảm 1.260 hộ, trung bình hàng năm giảm 4%. 

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *