(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có gần 200 lượt nông dân được đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Đăk Hà.

gan 200 hoc vien

Trong đó, có gần 180 nông dân tham gia 6 lớp nghề trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; gần 20 học viên tham gia 1 lớp nghề vận hành máy kéo nông nghiệp. 100% lớp nghề được Trung tâm GDTX-GDNN huyện Đăk Hà mở tại điểm xã và tại các thôn. Phương pháp đào tạo nghề được các giáo viên Trung tâm GDTX-GDNN huyện thực hiện theo phương châm cầm tay chỉ việc gắn với thực hành các mô hình tại cộng đồng. Nhờ vậy, phần lớn học viên đi học thuận lợi và nắm vững kỹ thuật, kiến thức để áp dụng vào thực tiễn.

Hiệu quả công tác đào tạo nghề tại Trung tâm GDTX-GDNN huyện Đăk Hà góp phần giúp nhiều lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp địa phương nâng cao thu nhập, có việc làm và góp phần giúp nhiều xã đạt chuẩn về tiêu chí nghề nghiệp, việc làm trong xây dựng nông thôn mới.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *