(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà đã tổ chức Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng giữa lực lượng Quân đội, Công an các cấp.

TONG KET 05 NAM THUC HIEN NGHI DINH 77 CUA CHINH PHU

Song song với thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ, BCH Quân sự huyện Đăk Hà đã phối hợp với Công an huyện tổ chức triển khai quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng gắn với Nghị quyết 08 của Bộ chính trị khóa VIII về chiến lược an ninh quốc gia; Chương trình số 75, ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng và Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, lực lượng Quân đội và Công an huyện Đăk Hà đã hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương; tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động… Nổi bật là công tác trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin; phối hợp vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng – an ninh; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm… tạo thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, lực lượng Quân sự và Công an huyện đã thảo luận, thống nhất ký kết Quy chế phối hợp trong thời gian tới với các nội dung: Tiếp tục triển khai hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham mưu địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị; Phối hợp nắm chắc tình hình, triển khai có hiệu quả các kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tăng cường phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng, xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *