(kontumtv.vn) – Để chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu trong trường học trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (Kon Tum) yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

HUYEN DAK TO CHAN CHINH TINH TRANG LAM THU TRONG CAC DON VI TRUONG HOC

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô lưu ý các trường học cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định, tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức các khoản đóng góp mang tính áp đặt. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải được đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của cá nhân, tổ chức tài trợ đóng góp theo quy định tại Thông tư 16, ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện công khai các khoản thu, chi tài chính theo quy định…

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *