(kontumtv.vn) – Sau khi có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 100 của Tỉnh ủy Kon Tum “về chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Huyện ủy Đăk Tô đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung công tác chuẩn bị để Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch số 86, ngày 10/7/2019 về tổ chức đại hổi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt, Bí thư, Phó bí thư các tổ chức chức cơ sở Đảng; giao cho các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt đến cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị đại hội. Bà Trương Thị Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Tô cho biết: “Đến giờ phút này thì ở cấp huyện các tiểu ban đã xây dựng, ban hành kế hoạch của các tiểu ban, trong đó có lộ trình, nội dung công việc rất cụ thể, chi tiết. Lớn nhất đó là công tác nhân sự, đến giờ này tiểu ban nhân sự cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ thứ nhất là phương án để phân bổ đại biểu, về cơ cấu, số lượng để dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trình Ban Chấp hành trong ngày 15/10 ”.

HUJYEN UY DAK TO CHUAN BI

Huyện ủy Đăk Tô đã chọn 02 tổ chức cơ sở Đảng để tổ chức đại hội điểm trong tháng 1/2020 trước khi tổ chức ra diện rộng, đó là Đảng bộ xã Kon Đào và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện. Đối với Đảng bộ xã Kon Đào, đến nay công tác chuẩn bị đã được Đảng ủy xã triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ông Đỗ Minh Khai, Bí thư Đảng ủy xã Kon Đào nói: “Đối với các chi bộ thôn thì hiện nay cũng đã dự thảo xong các báo cáo chính trị cũng như báo cáo kiểm điểm của các chi bộ và dự kiến nhân sự Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ. Đối với Đảng ủy xã thì cũng đã dự thảo bảo cáo chính trị, cũng như báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành qua tham gia lần thứ 2, chỉnh sửa lần thứ 2 và tiếp tục gửi lại xuống cho các chi bộ lấy ý kiến tham gia của nhân dân, cùng đảng viên lần thứ ba để tiếp tục cuộc họp Ban Chấp hành vào đầu tháng 11 thì sẽ tham gia lần thứ 3”.

Ngoài việc chuẩn bị cho đại hội, Huyện ủy Đăk Tô còn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ các xã hoàn thành trước ngày 30/6/2020, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang hoàn thành trước ngày 30/5/2020 và Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức vào quý 3/2020. Qua kiểm tra, việc chuẩn bị đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Bà Trương Thị Linh cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã có phân công rất cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn để theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Trên cơ sở đó thì Thường trực cũng yêu cầu các đồng chí tổ trưởng sẽ báo cáo kết quả hằng tháng về cho Thường trực, trong quá trình đó nếu có vướng thì Thường trực cũng sẽ làm việc cụ thể với từng đơn vị để vào cuộc với cơ sở để đảm bảo được tiến độ, hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội”.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy Đăk Tô và tích cực trong công tác chuẩn bị về mọi mặt của cả hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *