MO HINH HOP TAC TRONG CA PHE XU LANH

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, huyện Đăk Tô (Kon Tum) quan tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung xây dựng, hình thành và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp phát triển; nhất là đồng hành cùng với các tổ hợp tác, hợp tác xã trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 111 thành viên, tổng số vốn hoạt động trên 7 tỷ đồng; có 14 tổ hợp tác, với 96 thành viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thành lập Tổ Phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn tại khối 1, thị trấn Đăk Tô và Tổ hợp tác liên kết trồng mía tại xã Văn Lem. Các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động ổn định đã góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho hội viên.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *