(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn, nên tiến độ chuẩn bị tại huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo quy trình.

Thông qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Đăk Tô thống nhất giới thiệu 30 đại biểu ứng cử HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, 11 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, 12 ứng cử viên nữ, 6 ứng cử viên dưới 35 tuổi và 3 ứng cử viên ngoài Đảng. Hiện nay, công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh cũng được huyện Đăk Tô khẩn trương tiến hành. Dự kiến, huyện Đăk Tô có 7 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó, có 5 ứng cử viên do huyện giới thiệu và 2 ứng cử viên do tỉnh giới thiệu. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, Đăk Tô chú trọng tuyên truyền, phát huy dân chủ trên địa bàn. Ông Lê Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Tô cho biết: “HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thống nhất cơ cấu tỉ lệ nữ 36%, tỉ lệ ngoài Đảng và đảng viên cao hơn nhiệm kỳ trước, tỉ lệ dân tộc thiểu số đảm bảo yêu cầu. Chúng tôi đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về việc tự ứng cử và nơi nhận hồ sơ tự ứng cử. Đến giờ phút này chưa có người nào tự ứng cử”.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn của huyện Đăk Tô cũng được  triển khai đúng tiến độ, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu theo quy định.

                                                Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *