(kontumtv.vn) – Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã được các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn quan tâm, nghiêm túc thực hiện sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Nhờ đó đã tạo bước chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân trên địa bàn.

Bám sát chương trình cải cách hành chính của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, hàng năm huyện Đăk Tô thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ huyện đến xã, với 8 nội dung. Trong đó trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông. Bà Phan Thị Thu Nga, Phó Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô nói: “Với đặc thù địa phương miền núi, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, điều kiện mà họ tiếp cận với dịch vụ xã hội và dịch vụ hành chính thì không nhiều, do đó phải xây dựng, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, ngoài nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính thì còn nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Còn thực hiện hiện đại hóa hành chính thì nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất công việc của đội ngũ cán bộ công chức. Thứ ba nữa là thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông nhằm giải quyết tốt thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn”.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Để công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thực sự mang lại hiệu quả, huyện đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, củng cố hoạt động của bộ phận một cửa với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Anh Lê Mỹ Việt, cán bộ Bộ phận một cửa UBND huyện Đăk Tô cho biết: “UBND huyện đã trang bị các thiết bị như màn hình cảm ứng để tra cứu thủ tục hành chính cho người dân. Trong quá trình tra cứu sẽ hiển thị quá trình hồ sơ tiếp nhận như thế nào và quá trình thụ lý như thế nào, hồ sơ đang tiến trình ở đâu, hẹn ngày trả kết quả cho người dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân thì bản thân cũng hướng dẫn tận tình, cũng cố gắng tạo điều kiện cho người dân trong điều kiện cho phép để tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành tốt thủ tục hành chính”.

Hiện nay, UBND huyện Đăk Tô đang cung cấp 67 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100% so với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, thị trấn đảm bảo đúng quy trình và trả kết quả cho người dân theo thời hạn quy định. Từ đầu năm đến nay, cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận, giải quyết đúng hẹn trên 11.000 hồ sơ thủ tục hành chính, đáp ứng được yêu cầu và tạo sự hài lòng cho công dân và các tổ chức. Bà Phan Thị Thu Nga nói: “Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế. Thứ hai là tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính. Thứ ba là đầu tư trang thiết bị trong bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các xã, thị trấn và thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở các cơ quan và bộ phận tiếp nhận ở các xã, thị trấn để người dân tìm hiểu cặn kẽ các thông tin cũng như thủ tục giải quyết kịp thời”.

Ngoài ra, UBND huyện sẽ tiếp tục kiện toàn về mặt thủ tục để cung cấp thêm 46 dịch vụ, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua Trang thông tin điện tử huyện lên 113 dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. 

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *