(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai các lĩnh vực đột phá trong năm 2019, đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện Đăk Tô đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn tiến hành.

HUYEN DAK TO DAY MANH THUC HIEN CAI CACH THU TUC HANH CHINH THEO TINH THAN CHI THI SO 20 CUA BAN THUONG VU TINH UY

Đến nay, 100%  cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn đã ứng dụng hệ thống điều hành quản lý văn bản Ioffice và ứng dụng chữ ký số vào giải quyết công việc; chấn chỉnh hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Thời gian tới, huyện Đăk Tô chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hoàn thành  kiện toàn, củng cố lại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến các xã theo Nghị định số 61/2018 của Chính phủ; triển khai đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *