HUYEN DAK TO GIEO TRONG HON 5.250 HA CAY VU MUA

(kontumtv.vn) – Đến nay, bà con nông dân huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã gieo trồng hơn 5.250 ha cây vụ mùa. Trong đó, diện tích cây sắn là hơn 5.170 ha, đạt 103% kế hoạch; cây cà phê trồng mới 82 ha, đạt hơn 160% kế hoạch; cây cao su trồng mới 2,7 ha; diện tích gieo trồng lúa nước hiện đang được làm đất, chuẩn bị gieo sạ.

Tuy nhiên, hiện nay một số diện tích sắn bị bệnh khảm lá sắn gây hại, tỷ lệ nhiễm bệnh dưới 10%, các cơ quan chuyên môn huyện Đăk Tô đã tổ chức kiểm tra toàn bộ diện tích sắn của những hộ dân và phối hợp triển khai những biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *