(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và mang lại những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2017, huyện tiếp tục phấn đấu nâng cao số lượng và chất lượng các tiêu chí tại tất cả các xã trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện Đăk Tô đã tập trung các nguồn lực của Trung ương, địa phương và các nguồn vốn khác hỗ trợ người dân cây, con giống, phân bón và các công cụ sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình hiệu quả để nhân rộng cho các hộ dân trên địa bàn.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Với sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, đến nay huyện Đăk Tô đã có 2 xã là Diên Bình và Tân Cảnh đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, xã Kon Đào đã đạt 11/ 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5- 9 tiêu chí. Ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô nói: “Huyện xác định xây dựng nông thôn mới trước tiên phải làm sao phát triển sản xuất để cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là phải nâng cao nhận thức người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền thì huyện rất coi trọng để làm sao cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, xem việc xây dựng nông thôn mới là việc của cả hệ thống chính trị, trước hết, chủ thể là của người dân”.

Thông qua việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường, trạm, diện mạo nông thôn tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã có sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong năm 2017, huyện tập trung kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu mỗi xã đạt ít nhất 2 tiêu chí trở lên. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết: “Trong kế hoạch thực hiện các tiêu chí trong năm 2017, xã đã xây dựng chi tiết từng kế hoạch cho từng tiêu chí để tiến hành triển khai, chỉ đạo thực hiện nhằm giữ vững các tiêu chí trong giai đoạn 2017- 2020. Xã tập trung chỉ đạo cho bà con phát triển sản xuất cây công nghiệp, cũng như giữ vững diện tích lúa. Phát triển các cây chủ lực trên địa bàn như cây cao su, cây cà phê. Hiện nay xã đã phát triển hồ tiêu trên 19 ha, phấn đấu trong năm nay sẽ đạt diện tích cây hồ tiêu trên 24ha”.

Riêng xã Kon Đào, phấn đấu đạt 4 tiêu chí mỗi năm, hướng đến mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2018. Ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào nói: “Về xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã còn 8 tiêu chí chưa được. Trong năm 2017, 2018 sẽ phấn đấu một số tiêu chí về nhà ở, xã phấn đấu để bà con làm ăn phát triển, có nguồn thu nhập, tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ để làm sao khắc phục tiêu chí nhà ở cho bà con. Xã hiện có 219 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 24%, kế hoạch là đến cuối 2018, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 7%”.

Trong khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, Đăk Tô đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, phát huy nội lực để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *